Malmöhus Slott

Vem kunde tro att Malmöhus Slott är Nordens äldsta renässansslott. Detta sagt med tanke på hur slottet ser ut. Det är stort och pampigt men ser mer ut som ett militärt slott, det vill säga ett kastell, eller en befästning, eller ett fängelse än som ett romantiskt slott i renässansstil. Nu är det så att Malmöhus slott på 1400-talet var ett Kastell byggt av Erik av Pommern och det syns för resterna finns bevarade i slottet som byggdes färdigt i mitten av 1500-talet.

Befästning och fängelse

Slottet ligger strategiskt i Malmö just där man skulle kunna hindra främmande makt att komma in till Sverige. Så visst är slottet byggt som en befästning som skulle tåla lite av varje. Sverige och Danmark har inte bara varit i strid med varandra utan har också haft mycket nära relationer. De danska kungarna kom ofta på besök till Malmö och bodde då på Malmöhus slott. Men slottet har också varit fängelse för till exempel Earlen av Bothwell som var den tredje maken till Maria Stuart. Han satt i fängelse på Malmöhus Slott i fem år.

1658 blev Skåne svenskt och därefter fungerade och förstärktes Malmöhus Slott som befästning. Så småningom behövdes slottet inte som befästning längre och blev fängelse istället mellan åren 1828-1909. Från 1937 har slottet varit invigt som Malmö Museum. Slottet ägs av Svenska staten och förvaltas av Statens Fastighetsverk

Malmö Konstmuseum finns också på slottet idag. Själva slottet ger ett pampigt intryck än idag. Slottet har byggts om några gånger genom historien bland annat efter en stor brand. Efter branden rev man en flygel och ersatte den med fängelsehålor. Slottet är ett välbevarat renässansslott med en vallgrav där slottet speglar sig om kvällarna.