Brösarps backar

En av pärlorna på Österlen heter Brösarps Backar. Det är ett landskap som böljar i grönskande kullar. Ibland är de täckta av gullvivior och på andra ställen av lila ljung. Här går får, hästar och kor och betar och landskapet är perfekt som betesmark. Verkeån rinner här igenom på sin väg mot havet och här är det perfekt att sätta sig ner och ha en picknick.

Många vandrar i backarna för att de är vackra och man ser långt. Det finns inte så många träd i backarna utan det är som gröna böljor som breder ut sig framför en. På tidiga mornar, varma dagar eller i skymningen kan det stiga upp dimma från backarnas dalgångar som fortsätter upp mot skyn. Backarna är bara så höga att man ser havet samtidigt när man blickar ut över dem.

När dimman stiger uppåt färgas luften blå, lila eller rosa beroende på vädret i övrigt. Havet ger ett särskilt skimmer över Brösarps Backar. För en konstnär är ljuset här värt att försöka fånga. Prins Eugene, Sveriges målarprins, gjorde Brösarps Backar kända i övriga Sverige för att han ägnade mycket tid åt att stå och måla de böljande backarna, himlen, havet och ljuset.