Bäckaskogs Slott

Bäckaskogs slott är ett stort och pampigt slott som ligger i Kristianstads kommun, närmare bestämt i Kiaby socken. Slottet är en turistattraktion av stora mått. Det är dock inte bara turister som har hittat dit utan också Sveriges Television som har gjort flera program där som till exempel Stjärnorna på Slottet.

Inte bara TV-program

Slottet ligger i en bygd som historiskt varit bebyggd minst 7000 år före Kristus. Som bevis för detta har man hittat skelett som man rekonstruerat i form av Bäckaskogskvinnan eller numera kallad Kvinnan från Barum. Bäckaskog har alltså varit bebott redan före stenåldern.

Bäckaskogs slott ligger på ett näs mellan sjöarna Oppmannasjön och Ivösjön. Naturen är frodig och har en atmosfär av urgammal mark som det brukats på, jagats och samlats på svamp, rötter och bär och medicinalväxter. All natur på slottsområdet och däromkring är frodig och rikt grönskande med höga vackra träd och buskar.

Bäckaskogs slotts historia.

Slottet är stort och ståtligt och är byggt i en fyrkant med stor borggård. Slottet har inte alltid varit slott utan på 1200-talet var det ett kloster. Slottet har ett slottskapell som också finns på anläggningen och kan besökas av allmänheten. Genom historien har slottet ägts eller arrenderats av olika personer och varit en plats där många människor besökt slottet av olika skäl. Idag är det en turistanläggning med restaurang, konferensanläggning och hotell. I den vackra slottsparken kan man gå omkring och njuta av örtagården där det finns medicinalväxter och kryddor.

Från början grundades Bäckaskogs slott som ett kloster och det kan man lätt förstå eftersom omgivningarna är så vackra och frodiga. Ett stort jordbruk har hört till slottet men är numera avstyckat från slottet. Klostret avvecklades 1537. Det var då Danmark tog över slottet men blev en förläning för flera adelsätter som Brahe, Ulfstrand, Parsberg och Bille. Till slut fick adelsätten Ramel ta över slottet med äganderätt. Men svenska kungen Karl XI drog in den till svenska kronan. Eftersom det var viktigt att Bäckaskogs slott ägdes av Kronan var det också viktigt att det var kronans man som bebodde slottet så en överste från skånska kavalleriet fick bo där. Slottet hade ett stort och omfattande jordbruk och var kanske inte lämpligt som bostad så slottet blev ofta utarrenderat.

Många har bott och verkat på Bäckaskogs slott. Slottet blev aldrig ett bestående hem för någon. Men trots att ägare och arrendatorer skiftat genom historien har man hela tiden skött om slottet. Kung Karl XV har ägnat sig åt att utsmycka slottet. Att just kung Karl XV förskönade slottet är inte så förvånande eftersom kungen var en duktig konstnär och poet. Han målade massor av tavlor som är utställda på Nationalmuseum och han skrev många dikter. Flera av dikterna är tonsatta och översatta till många olika språk.

1956 avstyckade man jordbruket från slottet och arrendet innehades av Gustaf Ferlenius. Han gjorde Bäckaskogs slott till en turistanläggning. Nu finns det konferenser och kurser på slottet och det är öppet för turister. Från 1996 är det Statens Fastighetsverk som äger slottet.