Skåneleden

Vem har sagt att Skåne är platt? Det är en allmän föreställning utanför Skåne att Skåne mest består av ett slätt landskap med stora fält med grödor av olika slag,men det är ju helt felaktigt. Skåne är ett slättlandskap på den västra delen ner mot Malmö och visst är Skåne präglat av sina långa kustlinjer både till öster och till väster. Visst ser Skåne ut som en böljande havsbotten på sina ställen för att det har varit havsbotten när inlandsisen drog sig tillbaka, men I Skåne ryms så många olika slags terränger och på sina ställen ser det ut som alplandskap i miniatyr.

Naturen längs Skåneleden är omväxlande

Skåneleden är 118 mil lång och sträcker sig över nästan hela det skånska landskapet. Som turist kan man få sitt lystmäte mättat av natur som skiftar karaktär som ett aprilväder. Samtidigt finns det ett rikt kulturutbud att ta del av. Gamla möllor, raviner, slott, gamla gårdar och många fornlämningar finns att se längs vägen. Leden består av 5 delleder och över 100 etapper som man kan följa genom landskapet. Man kan göra en enkel dagsutflykt eller vandra sig mätt under en lång vandring som varar kanske dagar eller mer. Skåneleden har brandgula markeringar och vandringen går längs kusterna, naturreservat som Verkeån, över åsar som Linderödsåsen, genom skogar av gran eller bok och även längs gamla landsvägar och stigar upptrampade sedan stenåldern.

Vill man gå längre norrut så möts Blekingeleden och Skåneleden i Sölvesborg. Det finns flera tillfällen att ta till lokaltrafiken längs leden ifall man inte orkar gå hela sträckan utan vill komma fram fortare. Det finns vindskydd på flera ställen där man kan övernatta. Man kan säga att Skåneleden är uppdelad i tre delar. En av Skåneledens leder går från kust till kust från Sölvesborg till Båstad. På den vandringen finns vildmark i snapphanebygd med skogar och sjöar. Väl vid kusten på Bjäröhalvön finns dramatiska klippor som havet slår emot.

Den andra delen av Skåneleden går från nord till syd från Hårsjö till Trelleborg. Längs den här delen av leden finns de fantasieggande Göingeskogarna, slott i Hovdala, savannmiljöer och vandring nära stadsmiljö samt pampiga gods att se. Den sista delen av Skåneleden löper från Ås till Ås, från Åstorp till Brösarps backar på Österlen. Här finns gigantiska bokskogar, raviner, bäckar och Verkeåns naturreservat. Strövområden som Snogeholm och Söderåsens nationalpark och mycket fornlämningar.